Català / Français  ·  TEL. +376832716 · EMAIL adenc@educand.ad
Català / Français  · 

METODOLOGIA I PROJECTES EDUCATIUS

Ens reunim i hi pensem!
2 Fotos

PENSEM-HI! (FILOSOFIA 3/18)


PROJECTE PENSEM-HI- FILOSOFIA 3/18

 

 

L'objectiu principal d'aquest projecte és reforçar les habilitats de pensament a través del diàleg en els infants de Maternal A fins a Primer Cicle. Dediquem una sessió setmanal a aquesta activitat. Es tracta de crear un clima més íntim i relaxat on tots poden dir la seva. Els alumnes expressen lliurement la seva opinió i van escoltant els companys.

 

Les habilitats treballades al projecte són:

 

  • Habilitats de recerca: d'observació, d'endevinar, d'esbrinar, fer hipòtesis, buscar alternatives, imaginar i inventar.
  • Habilitats de conceptualització: vocabulari precís, semblances i diferències, comparar, agrupar i classificar, posar exemples, definir.
  • Habilitats de raonament: donar raons i relacionar les parts amb el tot.
  • Habilitats de comunicació: descriure i narrar, improvisar, passar de l'oralitat a 

altres llenguatges, resumir.

  • Habilitats corporals.

 

El projecte es realitza al llarg de tot el curs i es fan diverses activitats dividides en tres grans blocs:

 

  • Els jocs i les habilitats de pensament
  • Els contes
  • La pintura

 

/http://www.grupiref.org/pensem-hi