Català / Français  ·  TEL. +376832716 · EMAIL adenc@educand.ad
Català / Français  · 

METODOLOGIA I PROJECTES EDUCATIUS

CA-AC (COOPERAR PER APRENDRE-APRENDRE A COOPERAR)


 

El curs 2015-2016 ens vam iniciar en aquest programa on la tasca més important és ensenyar als alumnes a treballar en equip.

 

Els principals objectius són:

  • Aconseguir que, a poc a poc, els alumnes d'una classe es cohesionin com a grup. 
  • Treballar en equip com a recurs per a aprendre a cooperar (ajudar-se els uns als altres, assumir el seu càrrec, reflexionar sobre què i com ha après...).
  • Estructurar la classe de manera que el/la mestre/a no sigui l'únic/a que ensenya, sinó que també els/les alumnes, en equips
    de treball cooperatiu, siguin capaços d’ensenyar-se mútuament, de cooperar i d’ajudar-se en el moment d'aprendre.
  • Sistematitzar el treball en equip, de manera que els nens i les nenes aprenguin a aprendre i aconseguir, per tant, que l’adult sigui el guia i que depenguin menys d’ell i siguin més autònoms.
  • Aconseguir la participació equitativa de tots els/les alumnes del grup classe.


https://cife-ei-caac.com/